Eva Dintsits – 2 Swarovski-Opernball-Krönchen, Opernball-Programm 1998 und 1999.